Ebabil Kuşunun Özellikleri Nedir? Ebabil Kuşunun Hikayesi Nedir?

09/01/2019 0 Yorumlar Genel,

 

Ebabil Kuşunun Özellikleri Nedir? Ebabil Kuşunun Hikayesi Nedir?

 

 

Bir kuş düşünün ki ömrünü uçarak geçirsin ve yere indiğinde uçmakta problem yaşasın… Dünyada birçok farklı kuş türü bulunur, bunlardan biriside oldukça merak edilen Ebabil Kuşudur. Halk arasında baharın gelişinin habercisi olan ve merak edilen bu kuş türünün hikâyesinden başlayalım.

 

 

Ebabil Kuşlarının Hikâyesi

 

Arapça da sürüler anlamındaki ebabil kutsal kitap kuranı kerimin fil süresinin 3. Ayetinde geçiyor. Habeşistan Krallığı’nın Yemen valisi Ebrehe, miladi 570 yıllarında San’a şehrinde, Kulleys adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adamda, gecenin birinde kulleys’e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir Hristiyan olan Ebrehe, gidip Kâbe’yi yıkmaya karar verdi. Topladığı on binlerce asker(altmış bin olduğu söylenir), Mahmud adlı büyük bir fil ve daha başka fillerle Mekke’ye doğru yola çıktı. Önüne çıkan bazı kuvvetleri de mağlup ederek ilerledi. Taif şehrine gelince askerlerin bir kısmını Mekke'ye gönderdi. Onlar da Peygamber s.a.v.'in dedesi ve Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'in 200 e aşkın devesiyle ahalinin hayvanlarını sürüp götürdüler. Bu olayın peşinden Abdülmuttalib, gidip Ebrehe'yle görüştü, develerinin geri verilmesini istedi.

Ebrehe dedi ki:

- Benden develerin istiyorsun da, Kâbe'den hiç söz etmiyorsun. Hâlbuki ben onu yıkmaya geldim.

- Ben develerin sahibiyim. Kâbe’n inde onu koruyacak sahibi vardır!

Bu görüşme sonunda develer geri verildi. Mekke halkı bu güçlü orduyla savaşamayacağı için, anlaşma gereği dağlara çekilip neticeyi beklemeye başladı. Ebrehe ordusu büyük fili önden sürerek Mekke sınırına dayandı. Kâbe'yi halatla bağlayıp fillerle çekerek yıkmak istiyorlardı.

Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Nüfeyl b. Habib, koca filin kulağından tutarak şöyle bir şey söyledi, sonra da koşarak dağa çıktı:

- Ey Mahmud çök! Sakın ileri gitme, sağ salim geriye dön!       

Mekke'ye girişte büyük fil direndi, zorlanınca yere yattı. Onu bir türlü Kâbe cihetine yürütemediler. Bir anda daha önce o bölgede hiç görülmemiş kırlangıca benzer kuş türleri ortaya çıkarak gaga ve ayaklarında taşıdıkları taşları, çamurdan balçıkları ordu üzerine mermi gibi boşalttılar. Kime rastlarsa delip geçiyordu. Askerlerin çoğu öldü; Fil ordusu dağılarak Yemen’e döndü. Ebrehe’de dönüşte öldü. Kâbe ise olduğu gibi kaldı.

 

 

Müslümanlar arasında kutsal sayılan Ebabil kuşları sağangiller familyasından. Sürüler halinde ve tiz çığlıklar atarak uçan Ebabiller normalde 17 cm boylarındalar genellikle kırlangıç kuşlarıyla karıştırılan bu kuş türünün kanatları daha uzun ve kavisli. Türkiye de ilkbahar aylarında görülmeye başlıyor. Sonbahardaysa kış aylarını geçirmek üzere sahra çöllünün güneyine göç ediyorlar. Göç sırasında gece gündüz havada kalıyorlar ve geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde kayalıklardaki ve binalardaki yuvalarındaki kuluçkada kalıyorlar. Yıl boyunca yaklaşık 200 gün yaşamlarını havada geçiren bu sevimli kuş türü uçarken besleniyor, çiftleşiyor ve uyuyor ancak yere kondukları zaman tekrar kalkış yapmaları çok zordur. Bu sebeple yuvalarını da yükseklere yaparlar ve uçarken kendilerini boşluğa bırakırlar.

 

 

Bu özellikleriyle Ebabillerin yaşamı hem ülkemizde hem de Avrupa da bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Adrasan koyunun hemen çıkışında bulunan pırasalı adası Akkarınlı Ebabil kuşlarının üreme alanı. Yaklaşık 1,5 hektarlık ada Avrupa’nın en büyük Akkarınlı Ebabil popülâsyonuna sahip. Ada bilim dünyası açısından hala pek çok sırrı koruyan bu türe ait en büyük koloniyi barındırıyor. Bilim adamlarının 3 yıldır adadaki araştırmaları üzerine Ebabiller Akdeniz i aşarak mısır üzerinden etiyopyanın güney bölgelerine göç ediyorlar kış aylarını bu bölgede geçirdikten sonra üreme bölgesi olan Adrasandaki Pırasalı adasına tekrar geri geliyorlar. Bu süreçte 7000 km den fazla mesafeyi kat ediyorlar. Adanın doğal kayalık yapısı Ebabillere çok uygun yuva yapım yerleri sunuyor. 2000 den fazla kuşun adada ürüyor olması da bunun bir göstergesi. Ebabil kuşları yuvayı erkek ve dişi birlikte tükürük bezleri salgılarıyla hazırlıyorlar. Kaya parçalarının arasında mimari bir görünüm sergileyen yuvalar genellikle tüy veya yumuşak cisimlerden oluşuyor. Yavrular ortalama 20 günlük kuluçka süresinde yumurtadan çıkıyor. Yumurtadan çıkarak dünyaya merhaba diyen yavrular yaşam savaşına başlıyor. Yavrular 10 günlük olana kadar ebeveynleri tarafından korunuyor. 50 ila 70 gün arasında bir sürede besleniyorlar. Ebabillerin ayak yapıları kayalık bölgelerde yaşamasına uygun. Ayakları üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Ebabil kuşlarının ortalama ömür süreleri ise 27 yıldır.

 

 

Çoğu insan bu türleri kırlangıçla karıştırdığından ayakta dik duramadıkları için yaralı olduğunu düşünür. Gerçekten yaralı değilse yüksek bir yerden bırakmak uçmasına yardımcı olacaktır, yaralı ise evde beslemek zorunda kalınırsa bir karton ya da sepette beslemek doğru olur. Karton da beslenecekse kartonun kenarına aşağıdan yukarıya doğru küçük pencereler açmak gerekir ve en üstteki bitiş yerine çizikler atılması doğru olur. Kanatlarının zarar görmemesi için bu hayvanların yerde durması yapıları için uygun olmadığından açtığınız deliklerle yukarı tırmanıp duracaktır. Buradaki önemli ayrıntı ise tırmandığı zaman kanatlarının yere değmemesi önemli. Besleme içinde en uygun ılık su ile kedi mamasını ıslatıp mamayı burun deliklerine yaklaştırmanız yeterli olacaktır. Su içinde şırıngayla burun deliklerine damla halinde dökmeniz içmesini sağlayacaktır.

 

 

Kendine hayran bırakan bu kuş türünün Türkiye sınırları içerisinde görmek mümkün olsa da kırlangıçlarla karıştırıldığı da aşikâr. Fakat rivayetlere göre bu kuşu görmek şanslı olmayla aynı anlama gelmekte. Kim bilir beklide dün gördüğünüz kırlangıç bir ebabil kuşuydu :)

 

Yorum Yap